© 2019 Paweł Dusza

exhibitions

szeptem/a whisper

ENGRAM Galeria Instytucji Kultury im. K.Bochenek Katowice Miasto Ogrodów

2019 rok

fotografia / photography

GALERIA ŁAKOMSCY w Sosnowcu

2017 rok

morze/ the sea

GALERIA ŁAKOMSCY w Sosnowcu

2015 rok