© 2019 Paweł Dusza

about me

Paweł Dusza.

Architect. Photographer. Musician. Author of several individual exhibitions, participant of many artistic outdoors and collective exhibitions. Director of the Schoen Palace Museum in Sosnowiec. Lecturer in the history of graphics and printing at the University of Technology (WST) in Katowice. For years, he was associated with the Zagłębie Photographic Society and the HALO Photographic Group. Member of the Union of Polish Art Photographers. He studies at the Institute of Creative Photography at the Silesian University in Opava (Czech Republic).

Architekt. Fotograf. Muzyk. Autor kilku wystaw indywidualnych, uczestnik wielu plenerów i wystaw zbiorowych. Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Wykładowca w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach w przedmiocie Historia grafiki. Przez lata związany z Zagłębiowskim Towarzystwem Fotograficznym oraz Grupą Fotograficzną HALO. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Studiuje w Institut tvůrčí fotografie na Śląskim Uniwersytecie w Opawie (Czechy).